Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 1220  pokazuj  pozycji

ZZP-198/18 Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC) Postępowanie PZP Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC) 2018-11-15 10:00 --
ZZP-09/19 Szczepionka równoważna p/błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów, inj. 0,5 ml (dTap) dla dzieci w 14 roku życia – do szczepień przypominających. Część 1-3 Postępowanie PZP Część 1. Szczepionka równoważna p/błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów, inj. 0,5 ml (dTap) dla dzieci w 14 roku życia – do szczepień przypominających. 2019-01-23 09:45 --
ZZP-09/19 Szczepionka równoważna p/błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów, inj. 0,5 ml (dTap) dla dzieci w 14 roku życia – do szczepień przypominających. Część 1-3 Postępowanie PZP Część 2.Szczepionka równoważna p/błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów, inj. 0,5 ml (dTap) dla dzieci w 14 roku życia – do szczepień przypominających. 2019-01-23 09:45 --
ZZP-09/19 Szczepionka równoważna p/błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów, inj. 0,5 ml (dTap) dla dzieci w 14 roku życia – do szczepień przypominających. Część 1-3 Postępowanie PZP Część 3.Szczepionka równoważna p/błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów, inj. 0,5 ml (dTap) dla dzieci w 14 roku życia – do szczepień przypominających. 2019-01-23 09:45 --
ZZP-08/19 SZCZEPIONKA PRZECIWKO BŁONICY I TĘŻCOWI – DT – DLA DZIECI Z PRZECIWWSKAZANIAMI DO SZCZEPIENIA PRZECIW KRZTUŚCOWI Postępowanie PZP SZCZEPIONKA PRZECIWKO BŁONICY I TĘŻCOWI – DT – DLA DZIECI Z PRZECIWWSKAZANIAMI DO SZCZEPIENIA PRZECIW KRZTUŚCOWI 2019-03-19 09:30 --
ZZP-05/19 Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek Postępowanie PZP Część 1: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 2019-01-10 09:30 --
ZZP-05/19 Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek Postępowanie PZP Część 2: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 2019-01-10 09:30 --
ZZP-05/19 Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek Postępowanie PZP Część 3: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 2019-01-10 09:30 --
ZZP-05/19 Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek Postępowanie PZP Cześć 4: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 2019-01-10 09:30 --
ZZP-05/19 Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek Postępowanie PZP Cześć 5: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 2019-01-10 09:30 --
ZZP-05/19 Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek Postępowanie PZP Cześć 6: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 2019-01-10 09:30 --
ZZP-05/19 Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek Postępowanie PZP Cześć 7: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 2019-01-10 09:30 --
ZZP-21/19 Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek Postępowanie PZP Część 1: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 2019-01-10 09:30 --
ZZP-21/19 Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek Postępowanie PZP Część 2: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 2019-01-10 09:30 --
ZZP-21/19 Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek Postępowanie PZP Część 3: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 2019-01-10 09:30 --
ZZP-01/19 Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego i/lub rekombinowanego) Postępowanie PZP Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego i/lub rekombinowanego) 2019-02-25 09:30 --
ZZP-02/19 Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego i/lub rekombinowanego) Postępowanie PZP Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego i/lub rekombinowanego) 2019-02-25 09:30 --
ZZP-03/19 Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawykoncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia chorobyvon Willebranda, w proporcji co najmniej 1 jednostka czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnikakrzepnięcia VIII Postępowanie PZP Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawykoncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia chorobyvon Willebranda, w proporcji co najmniej 1 jednostka czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnikakrzepnięcia VIII 2019-02-25 09:30 --
ZZP-27/19 Preparat rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg Postępowanie PZP Preparat rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg 2019-03-05 12:30 --
ZZP-26/19 Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach) Postępowanie PZP Część 1: Dla pacjentów leczonych w ramach programów lekowych pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP)”, „ Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)”, „Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)”, „Leczenie dzieci z Zespołem Prader-Willi (PW)” 2019-03-05 12:30 --
ZZP-26/19 Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach) Postępowanie PZP Część 2: Dla pacjentów leczonych w ramach programu lekowego pn.: „Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)” 2019-03-05 12:30 --
ZZP-47/19 Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) Postępowanie PZP Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) 2019-03-18 10:00 --
ZZP-48/19 Koncentrat fibrynogenu Postępowanie PZP Koncentrat fibrynogenu 2019-03-18 10:00 --
ZZP-45/19 Zakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personelu Postępowanie PZP Zakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personelu 2019-07-05 10:30 --
ZZP-36/19 Usługi doradcze i usługi wsparcia w ramach realizacji projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” Postępowanie PZP Usługi doradcze i usługi wsparcia w ramach realizacji projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” 2019-04-18 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa