Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 280  pokazuj  pozycji

ZZP-24/21 SZCZEPIONKA PRZECIWKO ROTAWIRUSOM (ŻYWA) – DOUSTNA /PODANIE P.O. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-27 2020-12-10 09:30 2020-12-04
ZZP-213/20 Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷2 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-23 2020-12-04 09:00 2020-12-27
ZZP-212/20 Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC). Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-13 2020-11-26 09:00 2021-01-08
ZZP-211/20 Koncentrat fibrynogenu. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-13 2020-11-26 09:00 2021-01-08
ZZP-209/20 Koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-11 2020-12-04 09:30 2020-12-27
ZZP-200/20 DOSTAWA MIKROKUWET, KRWI KONTROLNEJ I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH wraz z przeglądami oraz DZIERŻAWA HEMOGLOBINOMETRÓW DO OZNACZANIA HEMOGLOBINY (HGB) wraz z dostawą materiałów zużywalnych część 1-3 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-30 2020-12-09 11:00 2020-12-16
ZZP-07/21 Koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-30 2020-12-03 09:30 --
ZZP-06/21 Dostawa koncentratu czynnika IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z zestawem do podawania. Części 1÷2 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-28 2020-11-30 09:00 2021-01-26
ZZP-15/21 SZCZEPIONKA PRZECIWKO OSPIE WIETRZNEJ INJ. Część 1-5 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-23 2020-11-25 09:30 --
ZZP-196/20 Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷7 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-21 2020-11-06 09:00 2020-12-27
ZZP-195/20 Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷7 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-21 2020-11-02 09:00 2020-12-27
ZZP-194/20 Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-21 2020-11-02 09:00 2020-12-27
ZZP-193/20 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "„Ocena wpływu działań podejmowanych w ramach IX Osi Priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa – etap I". Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-19 2020-11-03 10:00 2021-01-08
ZZP-177/20 Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną pegfilgrastimum, części: 1-2 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-16 2020-11-23 09:00 2020-11-23
ZZP-202/20 Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC). Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-16 2020-10-30 09:00 2020-12-07
ZZP-201/20 Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 2 jednostki czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-16 2020-10-30 09:00 2020-12-07
ZZP-199/20 Desmopresyna dożylna Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-14 2020-10-26 09:30 2020-12-03
ZZP-191/20 Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIA Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-12 2020-11-12 09:30 2021-01-05
ZZP-197/20 Koncentrat fibrynogenu. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-09 2020-10-22 09:30 2020-12-07
ZZP-192/20 Koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-02 2020-10-23 09:30 2020-12-03
ZZP-190/20 Fabrycznie nowa aparatura medyczna: aparat USG z funkcją echokardiografii wraz z głowicami. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-25 2020-10-09 09:00 2020-12-15
ZZP-181/20 Desmopresyna dożylna Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-25 2020-10-08 09:30 2020-11-18
ZZP-189/20 Fabrycznie nowa aparatura medyczna: aparat USG z funkcją echokardiografii wraz z głowicami. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-25 2020-10-13 09:00 2020-12-15
ZZP-169/20 DOSTAWA MIKROKUWET, KRWI KONTROLNEJ I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH wraz z przeglądami oraz DZIERŻAWA HEMOGLOBINOMETRÓW DO OZNACZANIA HEMOGLOBINY (HGB) wraz z dostawą materiałów zużywalnych Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-25 2020-10-27 10:00 2020-11-18
ZZP-188/20 Fabrycznie nowa aparatura medyczna: aparat USG z funkcją echokardiografii wraz z głowicami. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-23 2020-10-05 09:00 2020-12-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa