Wybór 4 ekspertów (4 osoby) zajmujących się analizą kondycji finansowej podmiotów leczniczych i analizą kosztów pośrednich w systemie ochrony zdrowia; Część 1-4

 • Numer postępowania ZZP-210/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-11-25 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-11-13
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-01-10
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-11-13 15:56 -
  icon ogł. o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-13 15:56 0.17 MB
  icon 190927_Wzór_umowy_ ekspert PR zaakceptowany.pdf Wzór umowy 2019-11-13 15:56 0.49 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa.doc Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 2019-11-13 15:56 0.12 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia.docx Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 2019-11-13 15:56 0.38 MB
  icon Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2019-11-13 15:56 0.34 MB
  icon tabela potwierdzająca warunki udziału.doc Tabela potwierdzająca spełnienie warunków udziału w postępowaniu 2019-11-13 15:56 0.16 MB
  icon SIWZ.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019-11-13 15:56 0.33 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Część 1: Ekspert ds. analiz finansowych i restrukturyzacji podmiotów leczniczych 45 000,00 PLN
  Część 2: Ekspert ds. benchmarkingu podmiotów leczniczych; 45 000,00 PLN
  Część 3: Ekspert ds. analizy kosztów pośrednich w systemie ochrony zdrowia; 45 000,00 PLN
  Część 4: Ekspert ds. analizy kosztów pośrednich w systemie ochrony zdrowia; 45 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-11-25 13:21 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-11-25 13:21 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 4 2019-12-13 11:10
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2019-12-13 11:27
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2019-12-13 11:27
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3 2019-12-13 11:28

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Lista ogłoszeń Data publikacji
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-01-10 13:19

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa