Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi

 • Numer postępowania ZZP.ZP.411.80.2023
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2023-06-07 11:00 (Pozostało: 1 Dni 2 Godzin 10 Minut)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2023-06-07 11:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2023-05-17
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2023-05-17 13:16 -
  icon Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 80.23 - zał. nr 3 do SWZ.docx 2023-05-17 13:16 0.02 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy aktualizacja 80.23- zał. nr 4 do SWZ.docx 2023-05-17 13:16 0.03 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia 80.23 - zał. nr 2 do SWZ.docx 2023-05-17 13:16 0.03 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 80.23 - zał. nr 5 do SWZ.docx 2023-05-17 13:16 0.02 MB
  icon Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) depozyt.pdf 2023-05-17 13:16 0.3 MB
  icon Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) ZZP.ZP.411.80.2023.pdf 2023-05-17 13:16 0.49 MB
  icon opubl. TED 80.23.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2023-05-17 13:16 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon ZZP.ZP.411.80.2023 L.Dz. 593.2023.pdf Odpowiedzi na pytania/wyjaśnienia, zmiany SWZ 2023-05-30 14:06 0.29 MB
  icon korekta nr 1 TED 80.23.pdf Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2023-05-31 21:09 0.08 MB
  icon ZZP.ZP.411.80.2023 L.Dz. 595.2023.pdf Zmiana treści SWZ oraz przedłużenie terminów dla ofert 2023-05-31 21:09 0.27 MB
  icon opubl. korekta nr 1 TED 80.23.pdf Opublikowana zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2023-06-02 09:34 0.08 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2023-05-30 14:07
  Odpowiedzi na pytania 2023-05-31 21:10

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa