Wykonanie oraz dostawa gadżetu do programu lojalnościowego pn. „Każda kropla jest cenna” – pudełko śniadaniowe

 • Numer postępowania ZZP.ZP.411.82.2023
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2023-05-25 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2023-05-25 12:02
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2023-05-12
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2023-05-12 12:28 -
  icon 2023-OJS092-282479-pl.pdf 2023-05-12 12:28 0.14 MB
  icon OPZ Pudełko sniadaniowe.pdf 2023-05-12 12:28 0.19 MB
  icon PPU_program_lojalnosciowy_gadżety.pdf 2023-05-12 12:28 0.22 MB
  icon Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) ZZP.ZP.411.82.2023.pdf 2023-05-12 12:28 0.42 MB
  icon Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby ZZP.ZP.411.82.2023- załącznik nr 4 do SWZ.docx 2023-05-12 12:28 0.02 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia ZZP.ZP.411.82.2023 - załącznik nr 3 do SWZ.docx 2023-05-12 12:28 0.03 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej ZZP.ZP.411.82.2023 - załącznik nr 6 do SWZ.docx 2023-05-12 12:28 0.02 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji ZZP.ZP.411.82.2023 - załącznik nr 5 do SWZ.docx 2023-05-12 12:28 0.03 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Wykonanie oraz dostawa gadżetu do programu lojalnościowego pn. „Każda kropla jest cenna” – pudełko śniadaniowe 96 800,00 PLN 2023-05-25 12:02

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2023-05-25 13:50 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2023-05-25 13:50 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa