Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi

 • Numer postępowania ZZP-172/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2019-11-07 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2019-11-07 11:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-10-07
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-04-28
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-10-07 11:45 -
  icon grupa kapitałowa 172.19.pdf 2019-10-07 11:45 0.08 MB
  icon ogólne warunki umowy.pdf 2019-10-07 11:45 0.12 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 172.19.pdf 2019-10-07 11:45 0.07 MB
  icon SIWZ 172.19.pdf 2019-10-07 11:45 0.28 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 172.19.docx 2019-10-07 11:45 0.02 MB
  icon grupa kapitałowa 172.19.doc 2019-10-07 11:45 0.05 MB
  icon ogłoszenie o zamowieniu 172.19.pdf 2019-10-07 11:45 0.13 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon zmiany 172.19 .pdf 2019-10-09 09:05 2.04 MB
  icon sprostowanie ogloszenia.pdf 2019-10-10 10:30 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Sukcesywna dostawa pakietów 8 czekolad. Część 1 13 161 599,00 PLN
  Sukcesywna dostawa pakietów 9 czekolad. Część 2 14 200 661,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-17 08:27
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-21 08:45
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-21 08:45
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-24 11:02
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-24 11:03
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-24 14:40
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-30 14:17
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-30 14:21
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-28 11:46
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-30 14:18
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-30 14:16
  Odpowiedzi na pytania 2019-10-29 14:11

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-11-07 11:38 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-11-07 11:38 -
  icon Sprostowanie informacji z otwarcia ofert Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 2019-11-07 13:21 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2019-11-27 14:44
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2019-11-27 14:44

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa