Zakup 2 (dwóch) fabrycznie nowych jednakowych samolotów o napędzie turboodrzutowym dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego

 • Numer postępowania ZZP-201/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-10-14 09:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-10-01
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-10-01 13:35 -
  icon opubl. TED 201.19.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-10-01 13:35 0.13 MB
  icon EN_AGREEMENT_ZZP_201_19_27September2019_v_jednolita.pdf Projekt Ogólnych Warunków Umowy - wersja angielskojęzyczna 2019-10-01 13:35 0.26 MB
  icon EN_evaluation_parameters_ZZP_201_19_27wrze2019.xlsx Parametry oceniane - wersja angielskojęzyczna 2019-10-01 13:35 0.02 MB
  icon EN_limiting_parameters_ZZP_20119_27September2019.xlsx Parametry wymagane - wersja angielskojęzyczna 2019-10-01 13:35 0.06 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa 201.19.doc Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 2019-10-01 13:35 0.05 MB
  icon oświadczenie potw. braku podstaw do wykluczenia 201.19.doc Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 2019-10-01 13:35 0.23 MB
  icon OWU_samoloty_ZZP_201_19_27wrze2019_v_jednolita.pdf Projekt Ogólnych Warunków Umowy - wersja polskojęzyczna 2019-10-01 13:35 0.26 MB
  icon Parametry_OCENIANE_ZZP201_19_27wrze2019.xlsx Parametry oceniane - wersja polskojęzyczna 2019-10-01 13:35 0.02 MB
  icon Parametry_WYMAGANE_ZZP201_19_27wrze2019.xlsx Parametry wymagane - wersja polskojęzyczna 2019-10-01 13:35 0.06 MB
  icon SIWZ 201.19.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-10-01 13:35 0.26 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zakup 2 (dwóch) fabrycznie nowych jednakowych samolotów o napędzie turboodrzutowym dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego 105 600 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-10-14 10:53 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa