Przygotowanie kreacji i produkcja materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjno-promocyjnym na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych dla kampanii społecznej Planuję Długie Życie. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.24.2023

 • Numer postępowania ZZP.ZP.411.24.2023
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2023-02-15 11:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2023-02-15 12:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2023-01-23
  Termin zakończenia postępowania:
  2023-04-28

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2023-01-23 12:16 -
  icon 2023-OJS016-044248-pl.pdf 2023-01-23 12:16 0.12 MB
  icon Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf 2023-01-23 12:16 0.55 MB
  icon Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).zip 2023-01-23 12:16 2.1 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.zip 2023-01-23 12:16 1.08 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ - Szczegółowy formularz ofertowy 411.24.doc 2023-01-23 12:16 0.13 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wyk. dotyczące grupy kapitałowej.docx 2023-01-23 12:16 0.02 MB
  icon Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór tabeli dot. doświadczenia Oferenta Wykonawcy i osób zaangażowanych do realizacji zamówienia.docx 2023-01-23 12:16 0.18 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Odpowiedzi na pytania Wykonawców ZZP.ZP.411.24.2023 (cz. 1).pdf 2023-01-30 14:00 0.26 MB
  icon Opis Przedmiotu Zamówienia aktualny.pdf 2023-02-03 14:22 0.45 MB
  icon Odpowiedzi na pytania Wykonawców ZZP.ZP.411.24.2023 (cz. 2).pdf 2023-02-04 15:59 0.31 MB
  icon notice (1) ZZP.ZP.411.24.2023.pdf 2023-02-04 15:59 0.07 MB
  icon 2023-OJS027-078704-pl.pdf 2023-02-07 09:03 0.07 MB
  icon Odpowiedzi na pytania Wykonawców ZZP.ZP.411.24.2023 (cz. 3).pdf 2023-02-07 14:35 0.59 MB
  icon Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór tabeli dot. doświadczenia Oferenta Wykonawcy i osób zaangażowanych do realizacji zamówienia(aktualne).docx 2023-02-07 14:39 0.18 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Przygotowanie kreacji i produkcja materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjno-promocyjnym na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych dla kampanii społecznej Planuję Długie Życie. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.24.2023 6 500 000,00 PLN 2023-02-15 12:13

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2023-02-15 12:25 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2023-02-15 12:25 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2023-03-16 13:43

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa