Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną BEVACIZUMABUM Części: 1÷2

 • Numer postępowania ZZP.ZP.411.25.2023
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2023-01-11 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2023-01-11 11:15
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-12-27
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-12-27 09:40 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.ZP.411.25.2023.pdf 2022-12-27 09:40 0.15 MB
  icon Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)ZZP.ZP.411.25.2023.pdf 2022-12-27 09:40 0.48 MB
  icon Zał. nr 1 do SWZ ZZP.ZP.411.25.2023 - Lista Bezpośrednich Odbiorców.xlsx 2022-12-27 09:40 0.03 MB
  icon Zał. nr 2 do SWZ ZZP.ZP.411.25.2023 - PPU.docx 2022-12-27 09:40 0.05 MB
  icon Zał. nr 3 do SWZ ZZP.ZP.411.25.2023 - Oświadczenie wykonawcy dotycz....docx 2022-12-27 09:40 0.03 MB
  icon Zał. nr 4 do SWZ ZZP.ZP.411.25.2023 - Oświadczenie podmiotu udostęp....docx 2022-12-27 09:40 0.02 MB
  icon Zał. nr 5 do SWZ ZZP.ZP.411.25.2023 - Oświadczenie Wykonawcy.docx 2022-12-27 09:40 0.03 MB
  icon Zał. nr 6 do SWZ ZZP.ZP.411.25.2023 - Oświadczenie Wyk. dotyczące g....docx 2022-12-27 09:40 0.02 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Odpowiedzi na pytania Wykonawców ZZP.ZP.25.2023. L.dz. 15.2023.pdf 2023-01-06 14:35 0.61 MB
  icon Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu ZZP.ZP.411.25.2023.pdf 2023-01-06 14:35 0.08 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  1: Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną BEVACIZUMABUM 24 177 069,00 PLN 2023-01-11 11:27
  2 : Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną BEVACIZUMABUM 8 061 795,00 PLN 2023-01-11 11:27

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2023-01-11 11:34 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2023-01-11 11:34 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 2023-02-10 12:24

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa