Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana inj. 1 dawka

 • Numer postępowania ZZP-189/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Przystąp do postępowania Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-09-19 08:30 (Pozostało: 3 Dni 5 Godzin 4 Minut)
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-09-06
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-09-06 09:45 -
  icon SIWZ 189.19.pdf 2019-09-06 09:45 0.31 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2019-09-06 09:45 0.13 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy 189.19.pdf 2019-09-06 09:45 0.07 MB
  icon grupa kapitałowa 189.19.pdf 2019-09-06 09:45 0.08 MB
  icon OWU bez klauzuli-2019.pdf 2019-09-06 09:45 0.19 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy 189.19.docx 2019-09-06 09:45 0.02 MB
  icon grupa kapitałowa 189.19.doc 2019-09-06 09:45 0.05 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa