Desmopresyna dożylna

 • Numer postępowania ZZP.ZP.411.164.2022
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-11-21 11:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-11-21 11:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-11-08
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-12-12
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-11-08 13:30 -
  icon opubl. TED 164.22.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2022-11-08 13:30 0.13 MB
  icon Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 164.22.pdf 2022-11-08 13:30 0.44 MB
  icon Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) bez serwisu.pdf 2022-11-08 13:30 0.31 MB
  icon Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 164.22 - zał. nr 3 do SWZ.docx 2022-11-08 13:30 0.02 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy aktualizacja 164.22 - zał. nr 4 do SWZ.docx 2022-11-08 13:30 0.03 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia 164.22 - zał. nr 2 do SWZ.docx 2022-11-08 13:30 0.03 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 164.22 - zał. nr 5 do SWZ.docx 2022-11-08 13:30 0.02 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Desmopresyna dożylna 153 630,00 PLN 2022-11-21 11:47

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-11-21 14:01 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2022-11-21 14:01 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2022-11-24 11:40

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Lista ogłoszeń Data publikacji

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa