Wyroby medyczne do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego; Część 1-6

 • Numer postępowania ZZP-165/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-08-22 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-08-09
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-08-12
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-08-09 10:52 -
  icon Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej.doc Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wersja edytowalna 2019-08-09 10:52 0.05 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej.pdf Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 2019-08-09 10:52 0.12 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia.docx Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania - wersja edytowalna 2019-08-09 10:52 0.23 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia.pdf Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 2019-08-09 10:52 0.12 MB
  icon wzór umowy odczynniki do monitorowania terapii.pdf Wzór umowy 2019-08-09 10:52 0.33 MB
  icon SIWZ 165.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019-08-09 10:52 0.46 MB
  icon ogł. o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-09 10:52 0.21 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Odczynniki oparte na technologii Real time PCR zgodnie z aparaturą COBAS® 4800 do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA. 1 100 000,00 PLN
  Odczynniki oparte na technologii Real time PCR zgodnie z aparaturą COBAS® AmpliPrep i COBAS® TaqMan® 48 do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA. 900 000,00 PLN
  Odczynniki oparte na technologii Real time PCR zgodnie z aparaturą m2000rt™ i m2000sp™ do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA. 550 000,00 PLN
  Odczynniki oparte na technologi Real time PCR zgodnie z aparaturą m2000rt™ i m2000sp™ lub COBAS® AmpliPrep i COBAS® TaqMan 48do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA. 900 000,00 PLN
  Odczynniki do genotypowego oznaczania lekooporności HIV - WSZ Warszawa 700 000,00 PLN
  Odczynniki do genotypowego oznaczania lekooporności HIV - WSZ Szczecin 1 100 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Unieważnienie postępowania 2019-08-12 10:16 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa