Wykonanie i dostawa koszulki (T-shirt) promującej honorowe krwiodawstwo.

 • Numer postępowania ZZP-140/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-07-25 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-07-11
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-07-11 14:04 -
  icon ogł o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-11 14:04 0.12 MB
  icon Grupa Kapitałowa 140.19.doc Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - wersja edytowalna 2019-07-11 14:04 0.05 MB
  icon Grupa Kapitałowa 140.19.pdf Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 2019-07-11 14:04 0.12 MB
  icon OPZ_koszulka_odprowadzająca wilgoć.pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2019-07-11 14:04 0.2 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 140.19.docx Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania - wersja edytowalna 2019-07-11 14:04 0.02 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 140.19.pdf Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 2019-07-11 14:04 0.12 MB
  icon OWU_gadżety_bez np.pdf Ogólne warunki umowy 2019-07-11 14:04 0.3 MB
  icon SIWZ 140.19.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019-07-11 14:04 0.29 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Wykonanie i dostawa koszulki (T-shirt) promującej honorowe krwiodawstwo. 215 000,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Pytanie do przetargu na wykonanie i dostawę koszulek ZZP-140/19 2019-07-15 15:23

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-07-25 11:28 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-07-25 11:28 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Wykonanie i dostawa koszulki (T-shirt) promującej honorowe krwiodawstwo. 2019-09-24 14:34

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa