Koncentrat czynnika VII Factor

 • Numer postępowania ZZP-149/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-07-23 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-07-11
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-08-19
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-07-11 10:32 -
  icon SIWZ 149.19.pdf 2019-07-11 10:32 0.32 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-07-11 10:36 -
  icon 2019-OJS132-323579-pl ogłoszenie.pdf 2019-07-11 10:34 0.13 MB
  icon nowe owu import.pdf 2019-07-11 10:34 0.25 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa 149.19.doc 2019-07-11 10:34 0.05 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa 149.19.pdf 2019-07-11 10:34 0.12 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 149.19.docx 2019-07-11 10:34 0.02 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 149.19.pdf 2019-07-11 10:34 0.12 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Koncentrat czynnika VII Factor 1 421 064,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-07-23 10:23 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-07-23 10:23 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Koncentrat czynnika VII Factor 2019-07-25 09:37

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa