Szczepionka p/gruźlicza BCG - szczep Moreau inj. limf. á 10 dawek; Część 1-3

 • Numer postępowania ZZP-143/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2019-07-17 08:30
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2019-07-17 09:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-07-05
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-10-15
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-07-05 14:09 -
  icon Grupa Kapitałowa 143.19.doc Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - wersja edytowalna 2019-07-05 14:09 0.05 MB
  icon Grupa Kapitałowa 143.19.pdf Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grypy kapitałowej 2019-07-05 14:09 0.12 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 143.19.docx Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania - wersja edytowalna 2019-07-05 14:09 0.02 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 143.19.pdf Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 2019-07-05 14:09 0.12 MB
  icon OWU bez klauzuli-2019.pdf Ogólne warunki umowy 2019-07-05 14:09 0.33 MB
  icon ogł. o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-05 14:09 0.16 MB
  icon SIWZ 143.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019-07-05 14:09 0.31 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Szczepionka p/gruźlicza BCG - szczep Moreau inj. limf. á 10 dawek w liczbie 12 000 ampułek. 427 200,00 PLN
  Szczepionka p/gruźlicza BCG - szczep Moreau inj. limf. á 10 dawek w liczbie 24 000 ampułek. 854 400,00 PLN
  Szczepionka p/gruźlicza BCG - szczep Moreau inj. limf. á 10 dawek w liczbie 12 000 ampułek. 427 200,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-07-17 10:54 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-07-17 10:54 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3 2019-07-23 09:01
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2019-07-23 09:00
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2019-07-23 09:00

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Lista ogłoszeń Data publikacji
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-10-15 09:35

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa