Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji

 • Numer postępowania ZZP-135/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Przystąp do postępowania Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-06-26 11:00 (Pozostało: 1 Dni 12 Godzin 54 Minut)
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-06-12
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-06-12 14:12 -
  icon Grupa Kapitałowa 135.19.doc Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - wersja edytowalna 2019-06-12 14:12 0.05 MB
  icon Grupa Kapitałowa 135.19.pdf Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 2019-06-12 14:12 0.12 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 135.19.docx Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - wersja edytowalna 2019-06-12 14:12 0.02 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 135.19.pdf Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 2019-06-12 14:12 0.12 MB
  icon OWU.pdf Ogólne warunki umowy 2019-06-12 14:12 0.27 MB
  icon ogłoszenie o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-12 14:12 0.13 MB
  icon Szczegółowy formularz oferty.doc Szczegółowy formularz oferty - wersja edytowalna 2019-06-12 14:12 0.07 MB
  icon Szczegółowy formularz oferty.pdf Szczegółowy formularz oferty 2019-06-12 14:12 0.15 MB
  icon SIWZ 135.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019-06-12 14:12 0.32 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Zapytanie do SIWZ 2019-06-18 08:57

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa