Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji

 • Numer postępowania ZZP-128/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2019-06-10 09:30  - Postępowanie unieważnione
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2019-06-10 10:00  - Postępowanie unieważnione
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-05-28
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-06-11
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-05-28 15:21 -
  icon Grupa Kapitałowa 103.19.doc Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - wersja edytowalna 2019-05-28 15:21 0.05 MB
  icon Grupa Kapitałowa 103.19.pdf Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 2019-05-28 15:21 0.12 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 128.19.docx Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - wersja edytowalna 2019-05-28 15:21 0.02 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 128.19.pdf Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 2019-05-28 15:21 0.12 MB
  icon OWU.pdf Ogólne warunki umowy 2019-05-28 15:21 0.27 MB
  icon Szczegółowy formularz oferty.doc Szczegółowy formularz oferty - wersja edytowalna 2019-05-28 15:21 0.07 MB
  icon Szczegółowy formularz oferty.pdf Szczegółowy formularz oferty 2019-05-28 15:21 0.15 MB
  icon ogłoszenie o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-28 15:21 0.13 MB
  icon SIWZ 128.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019-05-28 15:21 0.32 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-06-10 10:11 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2019-06-10 11:00

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa