Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną Rytuksymabum. Części: 1÷2.

 • Numer postępowania ZZP-139/21
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-11-30 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-11-30 12:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-10-29
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-10-29 16:32 -
  icon Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 139.21 - załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-10-29 16:32 0.02 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SWZ.docx 2021-10-29 16:32 0.03 MB
  icon Projektowane postanowienia umowy PPU - załącznik nr 2 do SWZ.pdf 2021-10-29 16:32 0.17 MB
  icon Wykaz bezpośrednich odbiorców - załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-10-29 16:32 0.17 MB
  icon Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 139.21.pdf 2021-10-29 16:32 0.35 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu 139.21.pdf 2021-10-29 16:32 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-11-26 11:51 -
  icon ZZP.ZP.50.139.21.821.21.pdf Odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz ze zmianą treści SWZ 2021-11-22 22:30 0.27 MB
  icon Aktualne Projektowane postanowienia umowy PPU - załącznik nr 2 SWZ.pdf 2021-11-22 22:30 0.17 MB
  icon załącznik do odpowiedzi na pytanie 4.xlsx 2021-11-22 22:30 0.02 MB
  icon sprostowanie ogłoszenia 139.21.pdf 2021-11-22 22:30 0.07 MB
  icon opub. TED_korekta.pdf 2021-11-26 11:51 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Część 1: Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną Rytuksymabum 55 290 000,00 PLN 2021-11-30 12:11
  Cześć 2: Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną Rytuksymabum 23 700 000,00 PLN 2021-11-30 12:11

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-11-30 12:16 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2021-11-30 12:16 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 2021-12-21 19:02

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa