Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 roku

 • Numer postępowania ZZP-155/21
 • Typ postępowania Usługi społeczne unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-11-04 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-11-04 12:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-10-19
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-10-19 15:57 -
  icon opubl. TED 155.21.pdf 2021-10-19 15:57 0.35 MB
  icon SWZ 155.21.pdf 2021-10-19 15:57 0.49 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 155.21.docx 2021-10-19 15:57 0.02 MB
  icon Szczegółowy formularz ofertowy 155.21.doc 2021-10-19 15:57 0.11 MB
  icon Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) 2021.zip 2021-10-19 15:57 1.17 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon ZZP.ZP.50.154...156.21.761.21.pdf Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą 2021-10-27 11:34 0.25 MB
  icon korekta nr 1 TED 155.21.pdf Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2021-10-27 12:33 0.08 MB
  icon ZZP.ZP.50.154...156.21.767.21.pdf Wyjaśnienia treści SWZ 2021-10-27 21:07 0.24 MB
  icon 2021-OJS211-556242-pl.pdf Opublikowana zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2021-10-29 09:19 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Część 1: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek w województwie mazowieckim 3 950,00 PLN
  Część 2: Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych w województwie mazowieckim 3 950,00 PLN
  Część 3: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek w województwie mazowieckim 3 950,00 PLN
  Część 4: Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek w województwie mazowieckim 3 950,00 PLN
  Część 5: W ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek w województwie mazowieckim 3 950,00 PLN
  Część 6: Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek w województwie opolskim 3 950,00 PLN
  Część 7: Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych w województwie opolskim 3 950,00 PLN
  Część 8: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek w województwie podkarpackim 3 950,00 PLN
  Część 9: Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych w województwie podkarpackim 3 950,00 PLN
  Część 10: Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek w województwie podkarpackim 3 950,00 PLN
  Część 11: Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek w województwie podlaskim 3 950,00 PLN
  Część 12: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek w województwie podlaskim 3 950,00 PLN
  Część 13: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek w województwie pomorskim 3 950,00 PLN
  Część 14: Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek w województwie pomorskim 3 950,00 PLN
  Część 15: Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek w województwie pomorskim 3 950,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-11-04 12:11 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2021-11-04 12:11 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 2021-11-24 14:07

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa