Wyroby medyczne do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego; części 1-4

 • Numer postępowania ZZP-153/21
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-10-29 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-10-29 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-10-13
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-10-13 12:54 -
  icon ogł. o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2021-10-13 12:54 0.19 MB
  icon OPZ 153.pdf Opis przedmiotu zamówienia 2021-10-13 12:54 0.25 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej.docx Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 2021-10-13 12:54 0.02 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2021-10-13 12:54 0.03 MB
  icon PPU.pdf Projektowane postanowienia umowy 2021-10-13 12:54 0.44 MB
  icon SWZ 153.21.pdf Specyfikacja warunków zamówienia 2021-10-13 12:54 0.48 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon zmiana treści ogł, o zam. nr 2.pdf Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2 2021-10-22 16:10 0.07 MB
  icon zmiana treści ogł. o zam.pdf Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nr 1 2021-10-22 16:10 0.09 MB
  icon ZZP.ZP.50.153.21.757.21.pdf Pytania/odpowiedzi/zmiany w SWZ 2021-10-22 16:10 0.19 MB
  icon opubl. zmiana treści ogł. o zam.pdf Opublikowana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 2021-10-25 09:17 0.09 MB
  icon opubl. zmiana treści ogł. o zam nr 2.pdf Opublikowana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2 2021-10-27 11:43 0.07 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2021-10-18 09:58

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Część 1: Odczynniki oparte na technologii Real Time PCR zgodnie z aparaturą Cobas® 4800 do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA 1 399 200,00 PLN
  Część 2: Odczynniki oparte na technologii Real Time PCR zgodnie z aparaturą Cobas® Ampliprep i Cobas® Taqman 48 do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA 314 400,00 PLN
  Część 3: Odczynniki oparte na technologii Real Time PCR zgodnie z aparaturą m2000rt™ i m2000sp™ do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA 504 000,00 PLN
  Część 4: Odczynniki oparte na technologii Real Time PCR zgodnie z aparaturą m2000rt™ i m2000sp™ lub Cobas® Ampliprep i Cobas® Taqman 48 do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA 900 900,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-10-29 10:05 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2021-10-29 10:05 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2, 3, 1, 4 2021-11-17 14:20

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa