Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy urządzeń wraz z usługami serwisowymi dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; Części: 1÷7

 • Numer postępowania ZZP-149/21
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-11-17 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-11-17 12:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-10-06
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-10-06 16:10 -
  icon opubl. TED 149.21.pdf 2021-10-06 16:10 0.25 MB
  icon Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zał. nr 2 do SWZ.pdf 2021-10-06 16:10 0.92 MB
  icon Parametry wymagane Część 1 - Komputer typ A zał. nr 3a do SWZ.docx 2021-10-06 16:10 0.04 MB
  icon Parametry wymagane Część 2 - Monitor typ A zał. nr 3b do SWZ.docx 2021-10-06 16:10 0.03 MB
  icon Parametry wymagane Część 3 - Monitor typ B zał. nr 3c do SWZ.docx 2021-10-06 16:10 0.03 MB
  icon Parametry wymagane Część 4 - Komputer typ B zał. nr 3d do SWZ.docx 2021-10-06 16:10 0.05 MB
  icon Parametry wymagane Część 5 - Konsola dyspozytorska zał. nr 3e do SWZ.docx 2021-10-06 16:10 0.04 MB
  icon Parametry wymagane Część 6 - Czytnik kodów QR oraz EAN zał. nr 3f do SWZ.docx 2021-10-06 16:10 0.03 MB
  icon Parametry wymagane Część 7 - Słuchawki nagłowne zał. nr 3g do SWZ.docx 2021-10-06 16:10 0.03 MB
  icon Projektowane Postanowienia Umowy Jednostkowej (PPUJ) - urządzenia - zał. nr 3 do PPUR.pdf 2021-10-06 16:10 0.42 MB
  icon Projektowane Postanowienia Umowy Jednostkowej (PPUJ) - urządzenia z oprogr. - zał. nr 4 do PPUR.pdf 2021-10-06 16:10 0.46 MB
  icon Projektowane Postanowienia Umowy Ramowej (PPUR) 149.21 zał. nr 1 do SWZ.pdf 2021-10-06 16:10 0.41 MB
  icon Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 149.21.pdf 2021-10-06 16:10 0.48 MB
  icon Ośw. Wykonawcy potwierdzające aktualność infor. w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postęp. - zał. nr 4 do SWZ.docx 2021-10-06 16:10 0.03 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SWZ.docx 2021-10-06 16:10 0.02 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon korekta nr 1 TED 149.21.pdf Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2021-10-15 10:45 0.07 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.738.21.pdf Wyjaśnienia treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert ramowych. 2021-10-16 13:07 0.37 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.741.21.pdf Wyjaśnienia treści SWZ 2021-10-19 09:36 0.25 MB
  icon opubl. korekta nr 1 TED 149.21.pdf Opublikowana zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2021-10-19 09:36 0.07 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.744.21.pdf Wyjaśnienia treści SWZ 2021-10-19 15:33 0.25 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.745.21.pdf Wyjaśnienia treści SWZ 2021-10-19 15:33 0.24 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.756.21.pdf Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert ramowych oraz związania ofertą ramową 2021-10-22 20:51 0.24 MB
  icon korekta nr 2 TED 149.21.pdf Zmiana nr 2 ogłoszenia o zamówieniu 2021-10-25 11:19 0.16 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.758.21.pdf Wyjaśnienia treści SWZ 2021-10-25 11:19 0.25 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.763.21.pdf Wyjaśnienia treści SWZ 2021-10-26 15:56 0.25 MB
  icon opubl. korekta nr 2 TED 149.21.pdf Opublikowana zmiana nr 2 ogłoszenia o zamówieniu 2021-10-27 10:48 0.16 MB
  icon korekta nr 3 TED 149.21.pdf Zmiana nr 3 ogłoszenia o zamówieniu 2021-10-29 15:53 0.07 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.769.21.pdf Wyjaśnienia treści SWZ, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert ramowych oraz związania ofertą ramową 2021-10-29 15:53 0.27 MB
  icon opubl. korekta nr 3 TED 149.21.pdf Opublikowana zmiana nr 3 ogłoszenia o zamówieniu 2021-11-03 16:54 0.07 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.774.21.pdf Wyjaśnienia treści SWZ - dot. części 7 Słuchawki nagłowne 2021-11-03 18:53 0.25 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.799.21.pdf Wyjaśnienia treści SWZ - dot. części 7 Słuchawki nagłowne 2021-11-05 13:21 0.25 MB
  icon korekta nr 4 TED 149.21.pdf Zmiana nr 4 ogłoszenia o zamówieniu 2021-11-07 13:24 0.07 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.800.21.pdf Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert ramowych oraz związania ofertą ramową 2021-11-07 13:24 0.24 MB
  icon 2021-OJS218-573999-pl.pdf Opublikowana zmiana nr 4 ogłoszenia o zamówieniu 2021-11-10 09:34 0.07 MB
  icon korekta nr 5 TED 149.21.pdf Zmiana nr 5 ogłoszenia o zamówieniu 2021-11-12 10:48 0.07 MB
  icon ZZP.ZP.50.149.21.805.21.pdf Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert ramowych oraz związania ofertą ramową 2021-11-12 10:48 0.24 MB
  icon 2021-OJS221-582402-pl.pdf Opublikowana zmiana nr 5 ogłoszenia o zamówieniu 2021-11-15 09:15 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Część: 1: Komputer typ A 1 185 096,42 PLN
  Część 2: Monitor typ A 375 984,00 PLN
  Część 3: Monitor typ B 709 985,16 PLN
  Część 4: Komputer typ B 216 126,78 PLN
  Część 5: Konsola dyspozytorska 1 391 910,00 PLN
  Część 6: Czytnik kodów QR oraz EAN 636 000,00 PLN
  Cześć 7: Słuchawki nagłowne 1 705 462,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert ramowych 2021-11-17 12:45 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Ramowych 2021-11-17 12:45 -
  icon Informacja z otwarcia ofert wykonawczych Informacja z otwarcia ofert wykonawczych 2022-03-17 18:24 -
  icon Wyniki postępowań wykonawczych Wyniki postępowań wykonawczych 2022-03-17 18:25 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 5, 7 2022-01-14 16:23
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3, 4, 6 2021-11-17 18:16

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa