Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. w województwie dolnośląskim.

 • Numer postępowania ZZP-105/21
 • Typ postępowania Usługi społeczne unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-07-30 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-07-30 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-07-19
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-07-19 12:01 -
  icon Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) 2021.zip 2021-07-19 12:01 1.15 MB
  icon Szczegółowy formularz ofertowy 105.21.doc 2021-07-19 12:01 0.11 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej.docx 2021-07-19 12:01 0.02 MB
  icon SWZ 105.21.pdf 2021-07-19 12:01 0.49 MB
  icon ogł. o zamówieniu 105.21.pdf 2021-07-19 12:01 0.24 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Część 1: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek. 3 950,00 PLN
  Część 2: Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek. 3 950,00 PLN
  Część 3: Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek. 3 950,00 PLN
  Część 4: Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek. 3 950,00 PLN
  Część 5: Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych. 3 950,00 PLN
  Część 6: Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek. 3 950,00 PLN
  Część 7: Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek. 3 950,00 PLN
  Część 8: Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek. 3 950,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-07-30 10:36 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2021-07-30 10:36 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2021-09-27 17:33

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa