Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. w województwie śląskim

 • Numer postępowania ZZP-116/21
 • Typ postępowania Usługi społeczne unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-07-30 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-07-30 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-07-19
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-07-19 11:02 -
  icon Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej.docx Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 2021-07-19 11:02 0.02 MB
  icon Szczegółowy frmularz ofertowy.doc Załącznik nr 2 do SWZ - Szczegółowy formularz ofertowy 2021-07-19 11:02 0.11 MB
  icon Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) 2021.zip Załącznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami 2021-07-19 11:02 1.15 MB
  icon ogł. o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2021-07-19 11:02 0.33 MB
  icon SWZ 116.21.pdf Specyfikacja warunków zamówienia 2021-07-19 11:02 0.5 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Część 1: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 3 950,00 PLN
  Część 2: Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 3 950,00 PLN
  Część 3: Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 3 950,00 PLN
  Część 4: Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 3 950,00 PLN
  Część 5: Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 3 950,00 PLN
  Część 6: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 3 950,00 PLN
  Część 7: Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek 3 950,00 PLN
  Część 8: Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 3 950,00 PLN
  Część 9: Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 3 950,00 PLN
  Część 10: Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 3 950,00 PLN
  Część 11: Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 3 950,00 PLN
  Część 12: Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 3 950,00 PLN
  Część 13: Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 3 950,00 PLN
  Część 14: Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 3 950,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-07-30 11:12 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2021-07-30 11:12 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2021-09-27 16:06

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa