DOSTAWA ODZNAK, PUDEŁEK DO ODZNAK I LEGITYMACJI „HONOROWY DAWCA KRWI- ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”, CZĘŚCI 1÷3

 • Numer postępowania ZZP-85/21
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-07-13 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-07-13 11:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-06-29
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-06-29 13:36 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-06-29 13:36 0.1 MB
  icon SWZ 85.21.pdf 2021-06-29 13:36 0.44 MB
  icon Załącznik nr 1c OPZ Legitymacja ,,HDK-ZdZN,,.pdf 2021-06-29 13:36 0.22 MB
  icon Załącznik nr 1b OPZ Pudełka,,HDK-ZdZN,,.pdf 2021-06-29 13:36 0.19 MB
  icon Załącznik nr 1a OPZ Odznaka ,,HDK-ZdZN,.pdf 2021-06-29 13:36 0.18 MB
  icon Załacznik nr 2c - PPU- Legitymacja.pdf 2021-06-29 13:36 0.24 MB
  icon Załącznik nr 2b - PPU - Pudełka.pdf 2021-06-29 13:36 0.21 MB
  icon Załącznik nr 2a - PPU - Odznaka.pdf 2021-06-29 13:36 0.24 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 85.21.docx 2021-06-29 13:36 0.03 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 85.21.docx 2021-06-29 13:36 0.02 MB
  icon Oświadczenie wykonawcy potwierdzające rodzaj metalu do wykonania odznak 85.21 - dotyczy części 1 (odznak)-.doc 2021-06-29 13:36 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  1: Wykonanie i dostawa odznak, „Honorowy Dawca krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w liczbie 8 000 sztuk 80 800,00 PLN
  2 : Wykonanie i dostawa pudełek do odznak, „Honorowy Dawca krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w liczbie 8 000 sztuk 54 000,00 PLN
  3: Wykonanie i dostawa legitymacji, „Honorowy Dawca krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w liczbie 9 000 sztuk 22 140,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-07-13 11:43 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2021-07-13 11:43 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3 2021-07-23 14:38

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa