Wykonanie i dostawa materiałów promujących honorowe krwiodawstwo w ramach programu lojalnościowego pn. „Każda kropla jest cenna”. Część 1-2

 • Numer postępowania ZZP-31/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-02-19 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-02-07
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-03-14
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-02-07 09:55 -
  icon SIWZ 31.19.pdf 2019-02-07 09:55 0.23 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu 31.19.pdf 2019-02-07 09:55 0.13 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa 2019.pdf 2019-02-07 09:55 0.07 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa 2019.doc 2019-02-07 09:55 0.05 MB
  icon oświadczenie wykonawcy 31.19.pdf 2019-02-07 09:55 0.12 MB
  icon oświadczenie wykonawcy 31.19.doc 2019-02-07 09:55 0.08 MB
  icon OWU_program_lojalnościowy_gadżety.pdf 2019-02-07 09:55 0.12 MB
  icon SOPZ_część 1.pdf 2019-02-07 09:55 0.12 MB
  icon SOPZ część 2.pdf 2019-02-07 09:55 0.11 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Etui na telefon z hasłem kampanii ,,Łączy nas krew, która ratuje życie’’ oraz logotypem „Twoja krew, moje życie” 2 000,00 PLN
  Krokomierz z klipsem do paska z nadrukiem logotypu ogólnopolskiej kampanii „Twoja krew, moje życie” oraz adresu strony internetowej www.twojakrew.pl 110 000,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  pytania dot. Ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 027-059420 części I i II 2019-02-11 13:50
  pytanie dot. Ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 027-059420 części I i II 2019-02-11 13:53
  Pytanie dot. Ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 027-059420 części I i II 2019-02-11 13:54
  Pytanie dot. Ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 027-059420 części I i II 2019-02-11 13:54
  Pytanie dot. Ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 027-059420 części I i II 2019-02-11 13:55

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-02-19 12:34 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-02-19 12:34 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-03-14 11:00 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Krokomierz z klipsem do paska z nadrukiem logotypu ogólnopolskiej kampanii „Twoja krew, moje życie” oraz adresu strony internetowej www.twojakrew.pl 2019-02-21 09:21
  Etui na telefon z hasłem kampanii ,,Łączy nas krew, która ratuje życie’’ oraz logotypem „Twoja krew, moje życie” 2019-02-21 09:25

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa