Wykonanie i dostawa materiałów promujących honorowe krwiodawstwo w ramach programu lojalnościowego pn. "Każda kropla jest cenna". Część 1-2

 • Numer postępowania ZZP-29/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-02-19 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-02-07
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-04-02
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-02-07 10:01 -
  icon ogłoszenie o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-07 10:01 0.14 MB
  icon GK 29.19.doc Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wersja edytowalna 2019-02-07 10:01 0.05 MB
  icon GK 29.19.pdf Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 2019-02-07 10:01 0.12 MB
  icon KUBEK_DO_MALOWANIA_OPZ PROGRAM LOJALNOŚCIOWY.pdf Opis przedmiotu zamówienia - kubek do malowania 2019-02-07 10:01 0.15 MB
  icon Kubek_kolekcjonrski_OPZ PROGRAM LOJALNOŚCIOWY.pdf Opis przedmiotu zamówienia - kubek kolekcjonerski 2019-02-07 10:01 0.14 MB
  icon oświadczenie wykonawcy 29.19.doc Oświadczenie Wykonawcy - wersja edytowalna 2019-02-07 10:01 0.07 MB
  icon oświadczenie wykonawcy 29.19.pdf Oświadczenie Wykonawcy 2019-02-07 10:01 0.17 MB
  icon OWU_program_lojalnościowy_gadżety.pdf Ogólne Warunki Umowy - część 1 i 2 2019-02-07 10:01 0.3 MB
  icon SIWZ 29.19.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-07 10:01 0.29 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon pismo dot SIWZ 29.19.pdf 2019-02-15 09:46 0.16 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Kubek do malowania z hasłem "Każda kropla jest cenna" oraz logotypem kampanii "Twoja krew, moje życie" 28 000,00 PLN
  Kubek kolekcjonerski w 3 kolorach z dwustronnym nadrukiem. 118 000,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  227646028 2019-02-08 08:30
  kubki 2019-02-13 10:57
  Kubek do malowania 2019-02-11 13:37

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-02-19 13:48 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-02-19 13:48 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-04-02 09:20 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Kubek do malowania z hasłem "Każda kropla jest cenna" oraz logotypem kampanii "Twoja krew, moje życie" 2019-03-11 10:27
  Kubek kolekcjonerski w 3 kolorach z dwustronnym nadrukiem. 2019-03-11 10:29

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa