Wdrożenie e-Usług - rozbudowa systemu e-Usług w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

 • Numer postępowania ZZP-90/21
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-07-16 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-07-16 11:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-06-04
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-06-04 09:30 -
  icon Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 2021-06-04 09:30 0.08 MB
  icon Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej.docx Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 2021-06-04 09:30 0.08 MB
  icon ZZP-90 P03 e-usługi 210521.zip Folder zawiera: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami oraz Projektowane postanowienia umowy (PPU) wraz z załącznikami (Partner 03) 2021-06-04 09:30 6.82 MB
  icon 2021-OJS107-280884-pl.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2021-06-04 09:30 0.13 MB
  icon SWZ 90.21.pdf Specyfikacja warunków zamówienia 2021-06-04 09:30 0.49 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon korekta nr 1 TED 90.21.pdf Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2021-06-15 05:42 0.08 MB
  icon ZZP.ZP.51.90.21.381.21.pdf Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert, związania ofertą i wniesienia wadium 2021-06-15 05:42 0.29 MB
  icon opubl. korekta nr 1 TED 90.21.pdf Opublikowana zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2021-06-17 09:17 0.07 MB
  icon korekta nr 2 TED 90.21.pdf Zmiana nr 2 ogłoszenia o zamówieniu 2021-06-21 21:52 0.08 MB
  icon ZZP-90 P03 e-usługi 210617.zip Folder zawiera: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami oraz Projektowane postanowienia umowy (PPU) wraz z załącznikami (Partner 03) ZE ZMIANAMI - załącznik nr 2 do pisma znak: ZZP.ZP.51.90/21.400.21 2021-06-21 21:52 6.82 MB
  icon ZZP.ZP.51.90.21.400.21.pdf Pismo dotyczące pytań/odpowiedzi/wyjaśnień/zmian treści SWZ 2021-06-21 21:52 0.27 MB
  icon ZZP.ZP.51.90.21.400.21.zał.1.xlsx Tabelaryczne zestawienie pytań i udzielonych odpowiedzi - załącznik nr 1 do pisma znak: ZZP.ZP.51.90/21.400.21 2021-06-21 21:52 0.03 MB
  icon opubl. korekta nr 2 TED 90.21.pdf Opublikowana zmiana nr 2 ogłoszenia o zamówieniu 2021-06-25 13:11 0.07 MB
  icon korekta nr 3 TED 90.21.pdf Zmiana nr 3 ogłoszenia o zamówieniu 2021-06-27 12:09 0.08 MB
  icon ZZP.ZP.51.90.21.428.21.pdf Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert, związania ofertą i wniesienia wadium 2021-06-27 12:09 0.23 MB
  icon opubl. korekta nr 3 TED 90.21.pdf Opublikowana zmiana nr 3 ogłoszenia o zamówieniu 2021-07-02 10:56 0.07 MB
  icon korekta nr 4 TED 90.21.pdf Zmiana nr 4 ogłoszenia o zamówieniu 2021-07-04 07:53 0.08 MB
  icon ZZP.ZP.51.90.21.449.21.pdf Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert, związania ofertą i wniesienia wadium 2021-07-04 07:53 0.23 MB
  icon Załącznik nr 1 do pisma znak ZZP.ZP.51.90.21.461.21.pdf Załącznik nr 1 do pisma znak ZZP.ZP.51.90.21.461.21 2021-07-07 14:10 0.13 MB
  icon ZZP.ZP.51.90.21.461.21.pdf Pismo znak: ZZP.ZP.51.90/21.461.21 ws. pytań i udzielonych odpowiedzi 2021-07-07 14:10 0.18 MB
  icon opubl. zmiana ogł. nr 4.pdf Opublikowana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nr 4 2021-07-09 10:15 0.07 MB
  icon 7.Funkcjonalnosc_PACS 07.07.2021.xlsx Załącznik nr 1 do pisma znak: ZZP.ZP.51.90.21.466.21 2021-07-09 10:15 0.04 MB
  icon ZZP.ZP.51.90.21.466.21.pdf Pismo znak: ZZP.ZP.51.90.21.466.21 ws. uszczegółowienia udzielonej odpowiedzi z dnia 07.07.2021 r. 2021-07-09 10:15 0.19 MB
  icon zmiana treści ogł. nr 5.pdf Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nr 5 2021-07-12 10:00 0.08 MB
  icon ZZP.ZP.51.90.21.471.21.pdf Pismo znak: ZZP.ZP.51.90/21.471.21 ws przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert, związania ofertą i wniesienia wadium 2021-07-12 10:00 0.2 MB
  icon zmiana treści ogł. nr 5.pdf Opublikowana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nr 5 2021-07-14 11:55 0.08 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2021-07-05 10:56

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Wdrożenie e-Usług - rozbudowa systemu e-Usług w ramach realizacji Projektu u Partnera 03, którym jest Narodowy Instytut Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie 1 396 050,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-07-16 11:02 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2021-07-16 11:02 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-08-06 18:17

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa