SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW CZĘŚĆ 1-4

 • Numer postępowania ZZP-14/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Termin składania ofert został zmieniony na 2019-02-05 09:30.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2019-02-05 09:30
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2019-02-05 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2018-12-13
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-03-18
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2018-12-13 11:17 -
  icon SIWZ 14.19.pdf 2018-12-13 11:17 0.25 MB
  icon OWU.pdf 2018-12-13 11:17 0.17 MB
  icon oświadczenie wykonawcy 14.19.pdf 2018-12-13 11:17 0.12 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa.pdf 2018-12-13 11:17 0.07 MB
  icon oświadczenie wykonawcy 14.19.doc 2018-12-13 11:17 0.1 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa.doc 2018-12-13 11:17 0.05 MB
  icon Ogłoszenie14.19.pdf 2018-12-13 11:17 0.17 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2018-12-31 09:36 -
  icon SprostowanieOGŁ14.19.pdf 2018-12-31 09:36 0.07 MB
  icon przedłużenie terminu składania ofert 14.19.pdf 2018-12-31 09:36 0.86 MB
  icon Zmiany do SIWZ 14.19.pdf 2019-01-02 12:27 0.86 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2019-01-02 12:16

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 150 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 31 maja 2019r. 3 465 000,00 PLN
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 100 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 30 lipca 2019r. 2 310 000,00 PLN
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 100 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 30 września 2019r. 2 310 000,00 PLN
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 110 860 dawek z dostawą w terminie do dnia 29 listopada 2019r. 2 560 866,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-02-05 13:46 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-02-05 13:46 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-03-18 11:04 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 4 2019-02-12 13:01
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3 2019-02-12 13:01
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2019-02-12 13:00
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2019-02-12 13:00

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa