SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW CZĘŚĆ 1-4

 • Numer postępowania ZZP-14/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2019-02-05 09:30.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-02-05 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2018-12-13
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-03-18
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2018-12-13 11:17 -
  icon SIWZ 14.19.pdf 2018-12-13 11:17 0.25 MB
  icon OWU.pdf 2018-12-13 11:17 0.17 MB
  icon oświadczenie wykonawcy 14.19.pdf 2018-12-13 11:17 0.12 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa.pdf 2018-12-13 11:17 0.07 MB
  icon oświadczenie wykonawcy 14.19.doc 2018-12-13 11:17 0.1 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa.doc 2018-12-13 11:17 0.05 MB
  icon Ogłoszenie14.19.pdf 2018-12-13 11:17 0.17 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2018-12-31 09:36 -
  icon SprostowanieOGŁ14.19.pdf 2018-12-31 09:36 0.07 MB
  icon przedłużenie terminu składania ofert 14.19.pdf 2018-12-31 09:36 0.86 MB
  icon Zmiany do SIWZ 14.19.pdf 2019-01-02 12:27 0.86 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 150 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 31 maja 2019r. 3 465 000,00 PLN
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 100 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 30 lipca 2019r. 2 310 000,00 PLN
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 100 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 30 września 2019r. 2 310 000,00 PLN
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 110 860 dawek z dostawą w terminie do dnia 29 listopada 2019r. 2 560 866,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  zapytania 2019-01-02 12:16

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-02-05 13:46 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-02-05 13:46 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-03-18 11:04 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 150 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 31 maja 2019r. 2019-02-12 13:00
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 100 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 30 lipca 2019r. 2019-02-12 13:00
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 100 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 30 września 2019r. 2019-02-12 13:01
  SZCZEPIONKA P/HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B INJ. 0,5 ML 1 DAWKA Á 10 MIKROGRAMÓW w liczbie 110 860 dawek z dostawą w terminie do dnia 29 listopada 2019r. 2019-02-12 13:01

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa