SZCZEPIONKA PRZECIWKO BŁONICY I TĘŻCOWI – DT – DLA DZIECI Z PRZECIWWSKAZANIAMI DO SZCZEPIENIA PRZECIW KRZTUŚCOWI

 • Numer postępowania ZZP-08/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Przystąp do postępowania Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie elektronicznej.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2019-02-05 09:30.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-02-05 09:30 (Pozostało: 14 Dni 3 Godzin 51 Minut)
  Publikacja w strefie publicznej:
  2018-12-12
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2018-12-12 14:21 -
  icon SIWZ 08.19.pdf 2018-12-12 14:21 0.24 MB
  icon oświadczenie wykonawcy 08.19.pdf 2018-12-12 14:21 0.11 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa.pdf 2018-12-12 14:21 0.07 MB
  icon OWU bez klauzuli.pdf 2018-12-12 14:21 0.16 MB
  icon Ogłoszenie08.19.pdf 2018-12-12 14:21 0.12 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa.doc 2018-12-12 14:21 0.05 MB
  icon oświadczenie wykonawcy 08.19.doc 2018-12-12 14:21 0.08 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2018-12-28 14:31 -
  icon ZmOg08.19.pdf 2018-12-28 14:22 0.07 MB
  icon przedłużenie terminu składania ofert 08.19.pdf 2018-12-28 14:22 0.86 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa