Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek

 • Numer postępowania ZZP-05/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2019-01-10 09:30
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2019-01-10 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2018-12-10
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2018-12-10 15:16 -
  icon SIWZ 05.19.pdf 2018-12-10 15:16 0.25 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa 05.19.pdf 2018-12-10 15:16 0.07 MB
  icon oświadczenie grupa kapitałowa 05.19.doc 2018-12-10 15:16 0.05 MB
  icon opubl. TED 05.19.pdf 2018-12-10 15:16 0.23 MB
  icon oświadczenie wykonawcy 05.19.doc 2018-12-10 15:16 0.12 MB
  icon OWU-klauzula-2019.pdf 2018-12-10 15:16 0.17 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2018-12-21 11:43
  Odpowiedzi na pytania 2019-01-03 11:38

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Część 1: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 366 680,00 PLN
  Część 2: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 747 600,00 PLN
  Część 3: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 195 800,00 PLN
  Cześć 4: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 427 200,00 PLN
  Cześć 5: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 320 400,00 PLN
  Cześć 6: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 1 068 000,00 PLN
  Cześć 7: Szczepionka BCG p/gruźlicy do szczepienia noworodków w 1 dobie życia - szczep Moreau inj. limf. ã 10 dawek 1 296 730,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-01-10 13:39 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-01-10 13:39 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 7 2019-01-17 14:03
  Informacja o wynikach dotyczy części: 6 2019-01-17 14:03
  Informacja o wynikach dotyczy części: 5 2019-01-17 14:02
  Informacja o wynikach dotyczy części: 4 2019-01-17 14:02
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3 2019-01-17 14:01
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2019-01-17 14:01
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2019-01-17 13:59

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa