Szczepionka DTP – błoniczo – tężcowo – krztuścowa adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml. Części: 1÷5

 • Numer postępowania ZZP-17/19
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Przystąp do postępowania Zadaj pytanie

  Ogłoszenie

  Data zakończenia

  2019-01-10 09:30 (Pozostało: 27 Dni 23 Godzin 7 Minut)

  Publikacja w strefie publicznej

  2018-12-06

  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:

  Opis:

  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.

  Typ: *

  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2018-12-06 16:29 -
  icon SIWZ 17.19.pdf 2018-12-06 16:29 0.33 MB
  icon ogloszenie 17.19.pdf 2018-12-06 16:29 0.2 MB
  icon OWU 17.19.pdf 2018-12-06 16:29 0.35 MB
  icon OW 17.19.pdf 2018-12-06 16:29 0.2 MB
  icon OW 17.19.doc 2018-12-06 16:29 0.1 MB
  icon GK 17.19.pdf 2018-12-06 16:29 0.12 MB
  icon GK 17.19.doc 2018-12-06 16:29 0.05 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa