PREPARAT REKOMBINOWANEGO LUDZKIEGO HORMONU WZROSTU DO PODAWANIA W AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZACH (PENACH) CZĘŚCI 1÷2

 • Numer postępowania ZZP-200/18
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Termin składania ofert został zmieniony na 2018-12-10 12:30.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2018-12-10 12:30
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2018-12-10 13:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2018-11-21
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-04-11
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2018-11-21 12:07 -
  icon SIWZ_200.18.pdf 2018-11-21 12:07 0.31 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu_200.18.pdf 2018-11-21 12:07 0.16 MB
  icon oświadczenie wykonawcy PLATROFMA.18.pdf 2018-11-21 12:07 0.18 MB
  icon OWU _200.18.pdf 2018-11-21 12:07 0.29 MB
  icon grupa kaptałowa 200.18.pdf 2018-11-21 12:07 0.12 MB
  icon oświadczenie wykonawcy PLATROFMA.18.doc 2018-11-21 12:07 0.08 MB
  icon grupa kaptałowa 200.18.doc 2018-11-21 12:07 0.05 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2018-12-06 11:32 -
  icon poprawione OWU .pdf 2018-11-27 13:24 0.29 MB
  icon przedłużenie terminu składania ofert 200.18.pdf 2018-12-06 12:00 0.16 MB
  icon sprostowanie do ogłoszenia.pdf 2018-12-06 12:00 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  CZĘŚĆ 1 PREPARAT REKOMBINOWANEGO LUDZKIEGO HORMONU WZROSTU DO PODAWANIA W AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZACH (PENACH) 2 305 442,32 PLN
  CZĘŚĆ 2 PREPARAT REKOMBINOWANEGO LUDZKIEGO HORMONU WZROSTU DO PODAWANIA W AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZACH (PENACH) 276 534,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2018-12-10 13:56 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2018-12-10 13:56 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-04-11 14:06 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2018-12-19 12:28
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2018-12-19 12:23

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa