Zestawy do badań przesiewowych noworodków, części 1-5

 • Numer postępowania ZZP-210/20.
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-12-23 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-12-23 11:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-04
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-04 13:05 -
  icon OWU.BIOT.pdf Ogólne warunki umowy - część 5 2020-12-04 13:05 0.17 MB
  icon OWU.IRT.pdf Ogólne warunki umowy - część 3 2020-12-04 13:05 0.17 MB
  icon OWU.PKU.pdf Ogólne warunki umowy - część 2 2020-12-04 13:05 0.17 MB
  icon OWU.TSH.pdf Ogólne warunki umowy - część 1 2020-12-04 13:05 0.19 MB
  icon OWU.WPN.pdf Ogólne warunki umowy - część 4 2020-12-04 13:05 0.17 MB
  icon ośw. grupa kapitałowa.doc Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 2020-12-04 13:05 0.05 MB
  icon ośw. potw. brak podstaw do wykluczenia.docx Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 2020-12-04 13:05 0.55 MB
  icon SIWZ.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2020-12-04 13:05 0.39 MB
  icon wzór bibuły.doc Wzór bibuły 2020-12-04 13:05 0.11 MB
  icon ogł. o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-04 13:05 0.19 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon ZZP.ZP.50.210.20.854.20.pdf Pismo dotyczące pytań/odpowiedzi/zmian w SIWZ 2020-12-16 15:30 0.17 MB
  icon zmiana treści ogł.pdf Zmiana treści ogłoszenia 2020-12-16 15:30 0.07 MB
  icon opubl. zmiana treści ogł.pdf Opublikowana zmiana treści ogłoszenia 2020-12-21 09:17 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Część 1: Zestawy do badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy. 6 966 000,00 PLN
  Część 2: Zestawy do badań przesiewowych noworodków w kierunku fenyloketonurii. 1 134 000,00 PLN
  Część 3: Zestawy do badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy. 3 294 000,00 PLN
  Część 4: Zestawy do badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy. 4 363 200,00 PLN
  Część 5: Zestawy do badań przesiewowych noworodków w kierunku deficytu biotynidazy. 2 840 400,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-12-23 11:36 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2020-12-23 11:36 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa