Opracowanie modeli telemedycznych w dziedzinach: kardiologia, geriatria, psychiatria, położnictwo, diabetologia, opieka paliatywna, choroby przewlekłe w ramach projektu pn.: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu Państwa. Części:1-7

 • Numer postępowania ZZP-180/20
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-12-29 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-12-29 11:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-11-25
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Wybierz część postępowania: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-11-25 16:00 -
  icon SIWZ 180.20.pdf 2020-11-25 16:00 0.34 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-11-25 16:00 0.23 MB
  icon SOPZ.pdf 2020-11-25 16:00 0.36 MB
  icon wzór umowy.pdf 2020-11-25 16:00 0.18 MB
  icon protokół odbioru_wzór.pdf 2020-11-25 16:00 0.12 MB
  icon raport_z postępu prac_wzór.pdf 2020-11-25 16:00 0.14 MB
  icon ośw. potw. brak podstaw do wykluczenia.docx 2020-11-25 16:00 0.03 MB
  icon ośw. grupa kapitałowa.doc 2020-11-25 16:00 0.09 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  część 1: Kardiologia 491 929,64 PLN
  Część 2: Geriatria 463 842,40 PLN
  Część 3: Psychiatria 411 598,28 PLN
  Część 4: Położnictwo 568 237,37 PLN
  Część 5: Diabetologia 529 669,98 PLN
  Część 6: Opieka paliatywna 605 156,31 PLN
  Część 7: Choroby przewlekłe 407 210,69 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2020-12-16 15:15
  Odpowiedzi na pytania 2020-12-21 17:56
  Odpowiedzi na pytania --

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-12-29 11:12 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2020-12-29 11:12 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa