Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo - sieciowego w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

 • Numer postępowania ZZP-203/20
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2020-12-02 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2020-12-02 11:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-10-28
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-10-28 09:46 -
  icon ośw. potw. brak podstaw do wykluczenia.docx Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 2020-10-28 09:46 0.6 MB
  icon SIWZ Zał. nr 1 OPZ dostawy v7.00 201020 P49.docx Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 2020-10-28 09:46 0.27 MB
  icon SIWZ Zał. nr 2 IPU dostawy v7.01 201020 P49.docx Istotne postanowienia umowy 2020-10-28 09:46 0.27 MB
  icon SIWZ.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2020-10-28 09:46 0.49 MB
  icon Zał. 1.1 do OPZ P49 dostawy sprzęt serwerowo-sieciowy v7.00 201015.docx Załącznik 1.1. do OPZ 2020-10-28 09:46 0.27 MB
  icon ogł. o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2020-10-28 09:46 0.13 MB
  icon ośw. grupa kapitałowa.doc Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 2020-10-28 09:46 0.17 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon ZZP.ZP.51.203.20.697.20.pdf Pismo dotyczące pytań/odpowiedzi/zmian w SIWZ 2020-11-06 14:50 0.16 MB
  icon Zał. 1.1 do OPZ P49 dostawy sprzęt serwerowo-sieciowy v7.1 201106.docx Załącznik nr 2 do pisma znak: ZZP.ZP.51.203.20.697.20 - zał. nr 1.1. do OPZ ze zmianami 2020-11-06 14:50 0.27 MB
  icon zmiana treści ogłoszenia.pdf Zmiana treści ogłoszenia nr 1 2020-11-06 14:50 0.07 MB
  icon Tabelaryczne zestawienie pytań i odpowiedzi.xlsx Załącznik nr 1 do pisma znak: ZZP.ZP.51.203.20.697.20 - tabelaryczne zestawienie pytań i udzielonych odpowiedzi 2020-11-06 14:50 0.01 MB
  icon pismo ZZP.ZP.51.203.20.703.20.pdf Pismo dotyczące pytań/odpowiedzi/zmian w SIWZ 2020-11-10 22:39 0.21 MB
  icon zmiana treści ogłoszenia nr 2.pdf Zmiana treści ogłoszenia nr 2 2020-11-10 22:39 0.07 MB
  icon Zał. 1.1 do OPZ P49 dostawy sprzęt serwerowo-sieciowy v7.1 201109.docx Załącznik do pisma znak: ZZP.ZP.51.203.20.703.20 - zał. nr 1.1. do OPZ ze zmianami 2020-11-10 22:39 0.27 MB
  icon opubl. zmiana treści ogłoszenia.pdf Opublikowana zmiana treści ogłoszenia nr 1 2020-11-12 08:26 0.07 MB
  icon opubl. zmiana treści ogł. nr 2.pdf Opublikowana zmiana treści ogłoszenia nr 2 2020-11-13 15:11 0.07 MB
  icon ZZP.ZP.51.203.20.738.20.pdf Pismo dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium 2020-11-16 10:12 0.16 MB
  icon zmiana treści ogł. nr 3.pdf Zmiana treści ogłoszenia nr 3 2020-11-16 10:12 0.07 MB
  icon ZZP.ZP.51.203.20.739.20.pdf Pismo dotyczące pytań/odpowiedzi/zmian w SIWZ 2020-11-16 19:48 0.34 MB
  icon Zał. 1.1 do OPZ P49 dostawy sprzęt serwerowo-sieciowy v7.2 201116.docx Załącznik do pisma znak: ZZP.ZP.51.203.20.739.20 - zał. nr 1.1. do OPZ ze zmianami 2020-11-16 19:48 0.27 MB
  icon opubl. zmiana treści ogł. nr 3.pdf Opublikowana zmiana treści ogłoszenia nr 3 2020-11-20 11:02 0.07 MB
  icon ZZP.ZP.51.203.20.760.20.pdf Pismo dotyczące pytań/odpowiedzi/zmian w SIWZ 2020-11-20 12:43 0.16 MB
  icon zmiana treści ogł. nr 4.pdf Zmiana treści ogłoszenia nr 4 2020-11-20 12:43 0.07 MB
  icon ZZP.ZP.51.203.20.767.20.pdf Pismo dotyczące pytań/odpowiedzi/zmian w SIWZ 2020-11-25 10:17 0.21 MB
  icon opubl. zmiana treści ogł. nr 4.pdf Opublikowana zmiana treści ogłoszenia nr 4 2020-11-25 10:17 0.07 MB
  icon zmiana treści ogł. nr 5.pdf Zmiana treści ogłoszenia nr 5 2020-11-25 10:17 0.07 MB
  icon Zał. 1.1 do OPZ P49 dostawy sprzęt serwerowo-sieciowy v7.3 201124.docx Załącznik do pisma znak: ZZP.ZP.51.203.20.767.20 - zał. nr 1.1. do OPZ ze zmianami 2020-11-25 10:17 0.28 MB
  icon opubl. zmiana ogłoszenia nr 5.pdf Opublikowana zmiana treści ogłoszenia nr 5 2020-12-02 08:52 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo - sieciowego w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” 993 098,31 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-12-02 11:11 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2020-12-02 11:11 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-01-25 20:58

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa