USŁUGI AUDYTÓW DOSTĘPNOŚCI, SZKOLENIA I OPRACOWANIA RAPORTU KOŃCOWEGO W PROJEKCIE DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA

 • Numer postępowania ZZP-70/20
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-04-16 10:30 (Pozostało: 15 Dni 1 Godzin 3 Minut)
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-03-17
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-03-17 09:33 -
  icon 2020-OJS054-128610-pl.pdf 2020-03-17 09:33 0.14 MB
  icon SIWZ 70.20.pdf 2020-03-17 09:33 0.29 MB
  icon Wykaz osób 1 zespołu audytowego zał. 2 do JEDZ.docx 2020-03-17 09:33 0.05 MB
  icon Wykaz osób 2 zespołu audytowego zał. 3 do JEDZ.docx 2020-03-17 09:33 0.05 MB
  icon Wykaz wykonanych usług zał. 1 do JEDZ.docx 2020-03-17 09:33 0.03 MB
  icon Zał nr 5 do Umowy Wykaz osób .pdf 2020-03-17 09:33 0.07 MB
  icon Zał nr 6 do umowy Protokół_odbioru audytu 28.01.2020.pdf 2020-03-17 09:33 0.09 MB
  icon ZAł nr 6a do Umowy Protokół_odbioru szkolenia 27.01.2020.pdf 2020-03-17 09:33 0.08 MB
  icon ZAł nr 6b do Umowy Protokół_odbioru Raportu Końcowego 27.01.2020.pdf 2020-03-17 09:33 0.08 MB
  icon Zał. 1 do SOPZ wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu.pdf 2020-03-17 09:33 0.27 MB
  icon Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 2020-03-17 09:33 0.18 MB
  icon Zał. 2 Ogólne warunki umowy.pdf 2020-03-17 09:33 0.2 MB
  icon Zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy potw. brak podstaw do wykluczenia 70.20.docx 2020-03-17 09:33 0.04 MB
  icon Zał. 4 Grupa Kapitałowa 70.20.doc 2020-03-17 09:33 0.07 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-03-17 09:39 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa