Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIA

 • Numer postępowania ZZP-86/20
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-04-17 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-04-17 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-03-17
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-05-13
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-03-17 09:37 -
  icon ośw. grupa kapitałowa.doc Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 2020-03-17 09:37 0.05 MB
  icon ośw. potw. brak podstaw do wykluczenia.docx Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 2020-03-17 09:37 0.02 MB
  icon OWU klasyczne wykonawcze z usługą serwisu posprzedażnego.pdf Ogólne warunki umowy 2020-03-17 09:37 0.31 MB
  icon ogł. o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2020-03-17 09:37 0.13 MB
  icon SIWZ.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2020-03-17 09:37 0.32 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIA 11 644 001,64 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-04-17 10:53 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2020-04-17 10:53 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-01-20 09:53 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2020-04-22 12:06

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Lista ogłoszeń Data publikacji
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-05-13 11:16

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa