Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiej Gali Krwiodawców

 • Numer postępowania ZZP-53/20
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Termin składania ofert został zmieniony na 2020-02-24 11:30.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2020-02-24 11:30
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2020-02-24 12:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-02-07
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-02-07 13:21 -
  icon Opis wykonania elementów promocyjnych.pdf Opis wykonania elementów promocyjnych 2020-02-07 13:21 0.47 MB
  icon ośw. grupa kapitałowa.doc Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 2020-02-07 13:21 0.05 MB
  icon ośw. potw. brak podstaw do wykluczenia.docx Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 2020-02-07 13:21 0.02 MB
  icon OWU_Gala.pdf Ogólne warunki umowy 2020-02-07 13:21 0.34 MB
  icon SOPZ.pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2020-02-07 13:21 0.34 MB
  icon Wzór szacunkowego kosztorysu.doc Wzór częściowego, szacunkowego kosztorysu 2020-02-07 13:21 0.04 MB
  icon Rozdzielnik -transport, zaproszenia.xlsx Rozdzielnik - transport, zaproszenia 2020-02-07 13:21 0.02 MB
  icon SIWZ.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2020-02-07 13:21 0.31 MB
  icon ogł. o zam.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2020-02-07 13:21 0.13 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-02-14 15:09 -
  icon Zmiany do SIWZ.pdf Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ 2020-02-14 15:09 0.16 MB
  icon sprostowanie.pdf Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2020-02-14 15:09 0.07 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2020-02-11 15:09
  Odpowiedzi na pytania 2020-02-12 15:07
  Odpowiedzi na pytania 2020-02-12 15:08
  Odpowiedzi na pytania 2020-02-12 11:30
  Odpowiedzi na pytania 2020-02-12 12:41
  Odpowiedzi na pytania 2020-02-12 15:26
  Odpowiedzi na pytania 2020-02-11 15:08
  Odpowiedzi na pytania --

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiej Gali Krwiodawców 400 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-02-24 15:28 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2020-02-24 15:28 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2020-03-13 11:50

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa